เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางร้องเรียน-ร้องทุกข์

  หัวข้อร้องเรียน-ร้องทุกข์ ตอบ ตั้งโดย อ่าน โพสต์/ตอบล่าสุด
View พัฒนา 0 110 ... 52 110 ...
วันที่ 9 ตุลาคม 2561
View การทำงานของพนักงานเก็บขยะ 1 บ้านดอนหัน ... 385 ทต.แก่นฝาง ...
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
View ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นของขี้หมู ที่ บ้านนางบรรจงสิริ สำราญบำรุง 0 บ้านดอนหัน ... 1553 บ้านดอนหันหมู่ที ...
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
View ท่อระบายน้ำอุดตัน. ม6. หน้าบ้านนายหนูเทียน. อนุสุเรนท์ 0 นายอนันท์. ... 1623 นายอนันท์. พรม ...
วันที่ 29 มิถุนายน 2559