เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลแก่นฝาง จำนวน 8 สาย ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
 
ลงวันที่:
12 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด: