เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
บัญชีประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางลัดหลังโรงพยาบาลบ้านฝาง บ้านฝาง หมู่ที่ 2 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ปร.4
 
ลงวันที่:
12 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียด: