เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝาง หมู่ที่ 2 (ซอยแสงอรุณ 1) ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
 
ลงวันที่:
11 สิงหาคม 2560
รายละเอียด: