เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝางโครงการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและนโยบายรัฐบาล กิจกรรมรวบรวมพลังสร้างเครือข่าย “โตไป ไม่โกง” ประจำปีงบประมาณ 2561


เมื่อวันที่: 25 พฤษภาคม 2561