เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง เทศบาลตำบลแก่นฝาง
เทศบาลตำบลแก่นฝาง

ติดต่อเทศบาล.เทศบาลตำบลแก่นฝาง
ที่อยู่: ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270

โทรศัทพ์ โทรศัทพ์: 043-269232
โทรสาร โทรสาร: 043-269232
อีเมล์ อีเมล์: info@kaenfang.go.th

ฟอร์มติดต่อเทศบาล.

กรุณาคลิกชื่อที่ต้องการติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์อีเมล์ผู้ติดต่อ.

กรุณาพิมพ์เรื่องที่ต้องการติดต่อ.

ข้อความ:

กรุณาพิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์ผลบวกของตัวเลขที่ปรากฏด้วย.